Samozřejmě, že mluvím sama se sebou. Občas potřebuju radu experta.

...........................................................................................

Září 2014

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••