Samozřejmě, že mluvím sama se sebou. Občas potřebuju radu experta.

...........................................................................................

Červenec 2014

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••