Samozřejmě, že mluvím sama se sebou. Občas potřebuju radu experta.

...........................................................................................

Červen 2014

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••